About

Aim & Scope

Publicaţia oficială a Societăţii Române de Reabilitare Orală: ROMANIAN JOURNAL OF ORAL REHABILITATION al cărei board editorial reuneşte personalităţi de prestigiu din teritoriul medicinii dentare naţionale şi internaţionale. ISSN 2066-7000, ISSN-L 2066-7000 Aceasta apare periodic, de 4 ori pe an, sub redacţia Prof. Univ. Dr. Norina Forna, Decan al Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi.

Romanian Journal of Oral Rehabilitation

Romanian Journal of Oral Rehabilitation, este o publicaţie de prestigiu, ce reuneşte rezultatele cercetărilor derulate în plan naţional şi internaţional, prin participarea facultăţilor de profil din ţară şi străinatate.Articolele reunite în numărul pilot oferă imaginea clară a preocupărilor anterioare şi a publicaţiilor anterioare valoroase realizate în timp. Bordul editorial reuneşte personalităţi de marcă din lumea academica, din staful universitar national si international, nume valoroase ce-si pun amprenta decisiv asupra standardelor medicinei dentare contemporane.

 

 

Despre ASRRO

Prima Societate Română de Reabilitare Orală, membră a Asociației Europene de Protetică a fost înființată în anul 2007, oferind practicienilor oportunitatea racordării permanente la ultimele cuceriri într-un domeniu ce vizează toate specialitățile stomatologice.

Societatea vine în întâmpinarea comunității medicale stomatologice prin:

  • organizarea de manifestări științifice de prestigiu, o atenție deosebită acordându-se laturii practice,
  • organizarea de cursuri postuniversitare și demonstrații “hands-on” în domeniul reabilitării orale,
  • elaborarea ca aplicant și participarea ca partener la proiecte de cercetare.

Aim & Scope

Official publication of the Romanian Society of Oral Rehabilitation: ROMANIAN JOURNAL OF ORAL Rehabilitation ISSN 2066-7000, ISSN-L 2066-7000 whose editorial board gathers prestigious personalities of national and international dental territory. This occurs regularly, 4 times a year, under Prof Univ. Dr. Norina Forna, Dean of the Faculty of Dental Medicine Iasi

 

The Romanian Journal of Oral Rehabilitation is an open access journal.

The Romanian Journal of Oral Rehabilitation has article processing charges (APCs)

The Romanian Journal of Oral Rehabilitation has NO article submission charges. 

For more information please read our Publishing conditions

 

About ASRRO

Organization “ROMANIAN ASSOCIATION FOR DENTAL EDUCATION”,  the this association status, act under the provisions of Ordinance No. 26/2000 with subsequent amendments, as Romanian legal entity of private law, non-profit or patrimony, independent and non-governmental.

“ROMANIAN ASSOCIATION FOR DENTAL EDUCATION” aims to create a framework that brings together expertise in its ranks on the free will of each candidate, both specialists in dentistry and in that for higher education, Romanian inavatamantului connection at European uniform curriculum, in national and European level. ISSN 2066-7000, ISSN-L 2066-7000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *