Etica si drepturi

Publicarea dublicata
       Este lipsit de etică pentru autori să depună mai multe manuscrise similare pentru publicare la un moment dat. De asemenea, este lipsit de etică pentru autorii să prezinte un manuscris care a fost deja publicat sau se află în proces de reexaminare în altă parte.

Reproductibilitatea, Plagiatul și Falsificare
       Autorii trebuie să raporteze munca lor cu exactitate și precis, pentru a fi reproduse de alți cercetători în mod independent. Plagiatul și falsificarea în orice părți ale lucrării depuse sunt infracțiuni grave pentru comunitatea științifică și strict trebuie să fie evitate.

Paternitate
       Lista de Co-autori ar trebui să fie limitata la cei care au contribuit suficient la conținutul lucrării într-o maniera responsabila. Autorul trebuie să confirme că depunerea manuscriuluis a fost aprobata de către toți co-autorii.

Conflictul de interese
       Autorii trebuie să dezvăluie conflictele de interese și toate sursele de finanțare care au sprijinit activitatea.