Revista

Publicaţia oficială a Societăţii Române de Reabilitare Orală: ROMANIAN JOURNAL OF ORAL REHABILITATION al cărei board editorial reuneşte personalităţi de prestigiu din teritoriul medicinii dentare naţionale şi internaţionale. ISSN: 2066-7000 Aceasta apare periodic, de 4 ori pe an, sub redacţia Prof. Univ. Dr. Norina Forna, Decan al Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi.

Romanian Journal of Oral Rehabilitation

Romanian Journal of Oral Rehabilitation, este o publicaţie de prestigiu, ce reuneşte rezultatele cercetărilor derulate în plan naţional şi internaţional, prin participarea facultăţilor de profil din ţară şi străinatate.Articolele reunite în numărul pilot oferă imaginea clară a preocupărilor anterioare şi a publicaţiilor anterioare valoroase realizate în timp. Bordul editorial reuneşte personalităţi de marcă din lumea academica, din staful universitar national si international, nume valoroase ce-si pun amprenta decisiv asupra standardelor medicinei dentare contemporane.

Ca recunoaștere a valorii revistei, aceasta este acreditată CNCSIS B+ și indexată în baza de date internațională Index Cophernicus.

 

Despre ASRRO

Prima Societate Română de Reabilitare Orală, membră a Asociației Europene de Protetică a fost înființată în anul 2007, oferind practicienilor oportunitatea racordării permanente la ultimele cuceriri într-un domeniu ce vizează toate specialitățile stomatologice.

Societatea vine în întâmpinarea comunității medicale stomatologice prin:

  • organizarea de manifestări științifice de prestigiu, o atenție deosebită acordându-se laturii practice,
  • organizarea de cursuri postuniversitare și demonstrații “hands-on” în domeniul reabilitării orale,
  • elaborarea ca aplicant și participarea ca partener la proiecte de cercetare.